logo-xl.png

De helft van de Belgische gasgebruikers schakelt over op een ander soort gas

Ben jij er één van?

Arm gas wordt rijk gas

In ons land kiezen meer dan 3 miljoen gezinnen en bedrijven voor aardgas via het centrale distributienet. Ze verbruiken vooral gas om hun woning en water te verwarmen en om te koken. We hebben het dan niet over gas in flessen (propaan of butaan) of over gas voor voertuigen (LPG, CNG).

De helft van al die consumenten verbruikt ‘arm’ gas, dat geïmporteerd wordt uit het noorden van Nederland (Groningen - Slochteren). Die gasreserves raken echter uitgeput. Daarom heeft de Nederlandse overheid beslist om de export van gas geleidelijk aan te verminderen en volledig te stoppen in 2030.

Arm gas zal dan vervangen worden door ‘rijk’ gas, dat zal worden geïmporteerd uit andere landen zoals Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Rusland. De Belgische gezinnen en bedrijven die momenteel arm gas verbruiken, zullen dus in de plaats rijk gas verbruiken. Vandaag verbruikt de helft van de Belgische gasgebruikers al rijk gas.

De samenstelling van rijk gas is anders dan die van arm gas. Daarom moet de infrastructuur voor het transport van Nederlands gas in ons land aangepast worden. 

Betrokken zones

De kaart hiernaast toont de gebieden die bij de start van de conversiecampagne (oktober 2017) van arm gas werden voorzien.

SYNE_kaart_net_gas_belgie_conversie_todo_provincie_legende_NL.PNG

 

 

Hoe zit het met jouw toestellen?

Alle consumenten die zullen omschakelen van arm naar rijk gas moeten hun toestellen laten nakijken en, indien nodig, laten bijregelen. Toestellen die te oud zijn of niet compatibel zijn met rijk gas zullen moeten vervangen worden. Zo ben je zeker dat je gastoestellen veilig en correct blijven werken.  

Homepage 2.png

Wanneer?

De 1,6 miljoen particulieren en bedrijven die vandaag arm gas verbruiken uit Nederland, bevinden zich in Brussel en in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luik, Henegouwen en Namen. Zij zullen allemaal omschakelen naar rijk gas. Aangezien het om heel wat verbruikers gaat, kan dat niet in één keer gedaan worden.
De omschakeling zal beginnen in 2018 en doorlopen tot 2029. Elk jaar worden er een aantal verbruikers geconverteerd in de zomerperiode. Hiervoor werd een indicatief tijdschema opgesteld, dat indien nodig elk jaar wordt aangepast. Je kunt het terugvinden op de website van je distributienetbeheerder.

Vragen?

Neem een kijkje bij onze ‘Veelgestelde vragen’ (FAQ), of contacteer het Contact Center van de
FOD Economie op 0800 120 33 (gratis in België)
of via info.eco@economie.fgov.be.

Veelgestelde vragen (FAQ)