Bevoegd technicus

Wat betekent de omschakeling naar rijk gas voor jou als bevoegd technicus?

TechnicienHeader.png

 

 

Als je klanten hebt in een gemeente die omschakelt naar rijk gas, moeten al hun gastoestellen nagekeken en indien nodig aangepast worden vóór de conversie. 

 

Sommige toestellen zijn niet geschikt voor rijk gas.

Toestellen die dateren van en na 1978 zijn over het algemeen compatibel met rijk gas, maar moeten mogelijk aangepast worden om goed en veilig te blijven werken. 

Toestellen van voor 1978 zijn doorgaans niet compatibel en zullen wellicht moeten vervangen worden.

Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen waarschijnlijk niet aan de wettelijke normen in ons land. Ze moeten worden vervangen, of worden aangepast aan de normen die van kracht zijn in België, indien dit technisch mogelijk is, de leeftijd van het toestel dit nog toelaat en bovendien de veilige werking kan worden gegarandeerd. Enkel de fabrikant kan hierover een vakkundig standpunt innemen.

 

Twijfel je aan de geschiktheid van een gastoestel? Je kunt contact opnemen met gas.be  of de fabrikant van het toestel. Neem ook een kijkje op de conversiewebsite bestemd voor bevoegde technici, waar je meer informatie vindt. 

Technicien2.png

Het nazicht moet gebeuren voor de eigenlijke omschakeling van je klant, en nadat je klant hierover een bericht ontvangt van zijn distributienetbeheerder en/of gasleverancier – degene die informatie geeft over zijn aankomende omschakeling. 

Probeer dit nazicht te combineren met de volgende verplichte, periodieke controle van zijn verwarmingsketel. Het zou kunnen dat je sommige toestellen moet bijregelen. Het is ook mogelijk dat je twee bijstellingen moet doen : een tussentijdse bijregeling vóór de omschakeling en een definitieve afstelling na de omschakeling. 

Informeer je klanten zelf ook over de omschakeling, ook al zullen je betrokken klanten tijdig een bericht van hun distributienetbeheerder en/of gasleverancier ontvangen. De indicatieve conversiekalender vind je op de site van de distributienetwerkbeheerders van je klanten.

Wanneer schakelen je klanten over naar rijk gas?

Je kunt zelf nagaan of je klant omschakelt door zijn postcode in te geven onderaan deze pagina. Zo weet je of hij je mogelijk zal contacteren met de vraag zijn gastoestellen na te kijken.

Breng je klanten op de hoogte van de omschakeling

Zijn je klanten op de hoogte van de omschakeling? Misschien niet. Breng hen op de hoogte. Zo kunnen ze tijdig het nodige doen zodat hun toestellen veilig en correct blijven werken na de omschakeling naar rijk gas. Je kunt hiervoor de modelbrief gebruiken op de conversiewebsite bestemd voor bevoegde technici.

Geef je klant bij het nazicht een bezoekverslag met vermelding van alle toestellen die nagekeken zijn en de eventuele gedane aanpassingen. Zo heeft hij alles op papier staan.
 

 

Technicien3.png
particulier-text-section-9-visual-right.jpg

Heb je nood aan technische informatie over de gasconversie?

Als je je klant het beste advies geeft en hem de oplossing aanreikt met de beste prijs-kwaliteitverhouding, zal hij lang klant bij je blijven. 

Bezoek ook de conversiewebsite bestemd voor bevoegde technici, ontwikkeld door gas.be. 

 

Daar vind je onder meer de sectorale gedragscodes, opgesteld in samenwerking met de federatie van de ketel-en branderfabrikanten ATTB en aanbevollen door de installateursfederaties Bouwunie Installateurs en ICS. Je vindt er ook gedetailleerde informatie over de technische voorschriften, evenals sjablonen voor het bezoekverslag en modelbrieven

Gas.be zal ook informatiesessies voor bevoegde technici organiseren, in samenwerking met de distributienetbeheerders. Aarzel niet om gas.be te contacteren op 0800 11 229 of per e-mail: helpdeskLH@gas.be.

Vragen?

Aarzel niet om de 'Veelgestelde vragen' (FAQ)
of de conversiewebsite bestemd voor bevoegde technici te raadplegen.

Veelgestelde vragen (FAQ)