Bedrijf/werkgever

Wat betekent de omschakeling naar rijk gas voor je bedrijf of voor jou als werkgever?

EntrepriseHeader.png

Een veilig werkkader bieden

Overeenkomstig de wet van het welzijn op het werk, moet je je werknemers een veilig werkkader bieden.

Je bent bijgevolg verantwoordelijk voor het nazicht en het onderhoud van de gastoestellen binnen je bedrijf, de eventuele risicoanalyses, de informatie aan het personeel en mogelijke beschermingsmaatregelen.

Over welke gastoestellen gaat het bij bedrijven?

Bij bedrijven gaat het vooral over volgende gastoestellen:

  • Verwarmingstoestellen: verwarmingsketels, heteluchtgeneratoren, luchtverhitters, infraroodstralers (helder en donker) en warmtepompen;
  • Toestellen met warmtekrachtkoppeling (productie van warmte en elektriciteit);
  • Boilers om water te verwarmen;
  • Professionele kooktoestellen: kookplaten, friteuses, grilltoestellen, woktoestellen, braadroosters en andere;
  • Wastoestellen (wasmachines) en droogtoestellen (droogkasten)
  • Industriële thermische toepassingen.
Entreprise2.png

Je moet al deze toestellen laten nakijken om er zeker van te zijn dat ze ook na de omschakeling correct en veilig zullen functioneren. 

De gasconversie gaat enkel over aardgas. Het gaat hier niet over gas in flessen (propaan of butaan), noch over gas voor voertuigen (CNG, LPG).

Laat je gastoestellen nakijken

Is je bedrijf gevestigd in een gemeente die omschakelt naar rijk gas? Dat kun je nakijken door je postcode in te geven onderaan deze pagina. 

Als je omschakelt naar rijk gas, brengt je distributienetbeheerder en/of je gasleverancier je hiervan tijdig op de hoogte. Zodra je bericht ontvangt en voor de eigenlijke omschakeling, is het belangrijk om al je toestellen te laten nakijken en eventueel te laten bijregelen door een bevoegd technicus. Zo ben je zeker dat ze ook met rijk gas goed en veilig zullen werken.

De kosten voor dit nazicht zijn voor jouw rekening. Als je het nazicht tijdig aanvraagt, kan je ze laten samenvallen met de volgende verplichte, periodieke controle van je verwarmingsketel.

Aanpassing van de huisdrukregelaar aan je gasmeter

In sommige gevallen zal een technicus van je distributienetbeheerder een aanpassing moeten doen aan je huisdrukregelaar bij je gasmeter, of aan een drukregelaar. Deze aanpassing is helemaal gratis. Ze is ten laste van je distributienetbeheerder. De aanpassing van de huisdrukregelaar is noodzakelijk voor je veiligheid. Je moet dus je distributienetbeheerder toegang geven tot je kantoren of gebouw.

In Brussel en in een groot deel van de agglomeratie van Antwerpen  zijn er geen drukregelaars. Er moet dus niets aangepast worden.

Om een technicus van je distributienetbeheerder te kunnen herkennen, kijk naar zijn website.

Opgelet, bedrijven die gemiddelde druk binnenkrijgen via hun distributeur moeten hun eventuele lagedrukinstallatie laten nakijken en, indien nodig, de drukregelaar laten aanpassen. Die aanpassing is op hun kosten. 

De omschakeling verandert niets aan je gasfactuur

Je betaalt per eenheid energie die je verbruikt (kWh). De berekening op je factuur zal er anders uitzien (zie FAQ), maar wanneer je evenveel energie verbruikt, betaal je hetzelfde bedrag als voor de omschakeling.

Het nazicht van je toestellen is noodzakelijk

Je toestellen niet laten nakijken kan een risico inhouden na de omschakeling. Je gastoestel zal dan misschien niet meer optimaal functioneren: het kan meer CO produceren, meer gas verbruiken of sneller verslijten. 

Een toestel dat slecht functioneert, is duurder, slecht voor het milieu en jouw gezondheid en die van je medewerkers kan eronder lijden. Denk eraan dat de meeste gastoestellen in een ruimte moeten staan die voldoende verlucht wordt, en dat de veiligheidsnormen gerespecteerd moeten worden.

Entreprise3.png

Sommige gastoestellen zijn niet compatibel met rijk gas.

Toestellen die dateren van en na 1978 zijn over het algemeen compatibel met rijk gas, maar moeten mogelijk aangepast worden om goed en veilig te blijven werken. 

Toestellen van voor 1978 zijn doorgaans niet compatibel en zullen wellicht moeten vervangen worden. 

 

Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen waarschijnlijk niet aan de wettelijke normen in ons land. Ze moeten worden vervangen, of worden aangepast aan de normen die van kracht zijn in België, indien dit technisch mogelijk is, de leeftijd van het toestel dit nog toelaat en bovendien de veilige werking kan worden gegarandeerd. Enkel de fabrikant kan hierover een vakkundig standpunt innemen.

 

Het is dus belangrijk om al je gastoestellen te laten nakijken door een bevoegd technicus. Die kan ook nakijken of aan alle voorwaarden voor uw veiligheid en die van uw werknemers is voldaan . Zo kun je op je twee oren slapen.

Vraag een bezoekverslag met vermelding van alle toestellen die nagekeken zijn en de gedane aanpassingen. Zo heb je alles op papier staan. 

Het nazicht moet gedaan worden door een bevoegd technicus

Laat al je toestellen nakijken door een bevoegd technicus. Dat is een technicus die de materie voldoende kent. Er zijn drie types bevoegde technici:

  • een technicus die erkend is door je gewest in het kader van de verplichte, periodieke controle van verwarmingsketels. Dit is een technicus GI of GII.
  • een technicus van de fabrikant van je toestel;
  • een technicus van de distributeur die werd aangesteld door de fabrikant van je toestel.

Je kunt hieronder de lijst raadplegen van de GI- en GII-technici die erkend zijn door je gewest voor de periodieke controle van verwarmingsketels, met behulp van je postcode.

Wat is de kostprijs van een nazicht?

De kost van het nazicht en de eventuele bijstelling van je toestellen hangt af van het aantal en type toestellen dat je hebt en van de tarieven van je bevoegd technicus. Reken op een kostprijs tussen € 0 en € 150 voor 1 tot 3 huishoudelijke toestellen. Dit is een schatting zonder engagement geldig in september 2017, rekening houdend met de prijzen die gelden op de markt en de vele technische parameters. Voor grotere of professionele toestellen is het best om een offerte te vragen aan een bevoegd technicus. Vraag eventueel meerdere offertes en laat de concurrentie spelen.

Als je het nazicht van je gastoestellen tijdig aanvraagt, kan je het combineren met de volgende verplichte, periodieke controle van je verwarmingsketel. Zo vermijd je dat de technicus twee keer moet komen en je dus twee keer zijn verplaatsingskosten moet betalen.

Entreprise4.png

Eigenaar of huurder: wie betaalt wat?

De eigenaar van een gastoestel staat in voor de compatibiliteit van zijn toestel met rijk gas, en dus voor de eventuele bijstelling ervan. 

De eigenaar van een huurpand  moet de kosten dragen voor het nazicht en eventuele bijstelling van de gastoestellen waarvan hij eigenaar is.

De huurder moet het nazicht en de eventuele bijstelling betalen van de gastoestellen waarvan hij eigenaar is. Hij moet de bevoegde technicus van de eigenaar daarnaast ook toegang tot het gebouw geven.

Kijk als huurder wel na of je huurcontract een clausule bevat waardoor jij de kosten van het nazicht voor compatibiliteit met rijk gas en de eventuele bijregeling van de gastoestellen van je huisbaas moet betalen. 

Als huurder moet je de eigenaar ook informeren over de gasconversie en het feit dat hij de plicht heeft zijn gastoestellen in het gebouw te laten nakijken en eventueel bij te stellen. Jij  wordt immers als huurder geïnformeerd over de datum van de omschakeling naar rijk gas door  je distributienetwerkbeheerder en/of je gasleverancier. Het is dus jouw verantwoordelijkheid om je eigenaar te verwittigen.

Vragen?

Neem een kijkje bij onze ‘Veelgestelde vragen’ (FAQ), of contacteer het Contact Center van de
FOD Economie op 0800 120 33 (gratis in België)
of via info.eco@economie.fgov.be.

Veelgestelde vragen (FAQ)