Particulier

Wat betekent de omschakeling naar rijk gas voor jou?

particulier-banner-right.jpg

 

1,6 miljoen particulieren en bedrijven die vandaag arm gas verbruiken uit Nederland, zullen allemaal omschakelen naar rijk gas. De gasgebruikers bevinden zich in Brussel en in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Luik, Henegouwen en Namen.

 

De omschakeling begon in 2018 en loopt door tot in 2024 . Elk jaar wordt er een aantal verbruikers geconverteerd in de zomerperiode.

Je kunt nagaan of je gemeente ook volledig, gedeeltelijk of helemaal niet omschakelt door je postcode in te geven onderaan deze pagina.

Over welke gastoestellen gaat het?

Bij particulieren gaat het vooral over volgende gastoestellen: verwarmingsketels, grote en kleine boilers, fornuizen, kookplaten, kachels, convectoren en sierhaarden. 

De gasconversie betreft alleen aardgas. Het gaat niet over gas in flessen (propaan of butaan), noch over gas bestemd voor voertuigen (CNG, LPG).

Laat je gastoestellen nakijken

Woon je in een gemeente die omschakelt naar rijk gas? Dat kun je nagaan door je postcode in te geven onderaan deze pagina. 

Als je omschakelt, zal je tijdig op de hoogte worden gebracht door je distributienetbeheerder en/of je gasleverancier. Zodra je hierover bericht ontvangt en voor de conversie, zal je al je gastoestellen moeten laten nakijken en eventueel laten bijregelen door een erkende technicus. Zo ben je zeker dat ze ook met rijk gas veilig en goed zullen werken.

De kosten voor dit nazicht zijn voor jouw rekening. Als je het nazicht tijdig aanvraagt bij je bevoegde technicus, kan je ze laten samenvallen met de volgende verplichte, periodieke controle van je verwarmingsketel. 

Particulier2.png

Aanpassing van je huisdrukregelaar, bij je gasmeter

In sommige gevallen zal een technicus van je distributienetbeheerder een aanpassing moeten doen aan je huisdrukregelaar bij je gasmeter. Deze aanpassing is helemaal gratis. Ze is ten laste van je distributienetbeheerder. 

De aanpassing van de huisdrukregelaar is noodzakelijk voor je veiligheid. 

Je moet dus je distributienetbeheerder toegang geven tot je gasmeter.

In Brussel en in een groot deel van de agglomeratie van Antwerpen zijn er geen huisdrukregelaars. Er moet dus niets aangepast worden.

Om een technicus van je distributienetbeheerder te kunnen herkennen, kijk naar zijn website.

De omschakeling verandert niets aan je gasfactuur

Je betaalt per eenheid energie die je verbruikt (kWh). De berekening op je factuur zal er anders uitzien (zie FAQ) maar wanneer je evenveel energie verbruikt, betaal je hetzelfde bedrag als voor de omschakeling.

Waarom is het nazicht van je gastoestellen noodzakelijk?

Je gastoestellen niet laten nakijken kan een risico inhouden na de omschakeling. Je gastoestel zal dan misschien niet meer optimaal functioneren: het kan meer CO produceren, meer gas verbruiken of sneller verslijten. 

Een toestel dat slecht functioneert, is duurder, slecht voor het milieu, en in bepaalde omstandigheden kan je gezondheid eronder lijden. Over veiligheid gesproken: denk eraan dat de meeste gastoestellen in een ruimte moeten staan die voldoende verlucht wordt, en dat de veiligheidsnormen gerespecteerd moeten worden.

Sommige gastoestellen zijn niet compatibel met rijk gas.

Toestellen die dateren van en na 1978 zijn over het algemeen compatibel met rijk gas, maar moeten mogelijk aangepast worden om goed en veilig te blijven werken. 

Toestellen van voor 1978 zijn doorgaans niet compatibel en zullen wellicht moeten vervangen worden. 

 

Toestellen die in het buitenland gekocht werden, voldoen waarschijnlijk niet aan de wettelijke normen in ons land. Ze moeten worden vervangen, of worden aangepast aan de normen die van kracht zijn in België, indien dit technisch mogelijk is, de leeftijd van het toestel dit nog toelaat en bovendien de veilige werking kan worden gegarandeerd. Enkel de fabrikant kan hierover een vakkundig standpunt innemen.


Het is dus belangrijk om al je gastoestellen te laten nakijken door een bevoegd technicus. Die kan ook nakijken of aan alle voorwaarden voldaan is voor uw veiligheid en die van uw werknemers. Zo kun je op je twee oren slapen.

Vraag een bezoekverslag met vermelding van alle toestellen die nagekeken zijn en de gedane aanpassingen. Zo heb je alles op papier staan. 

Het nazicht kan alleen gebeuren door een bevoegd technicus

Laat al je toestellen nakijken door een bevoegd technicus. Dat is een technicus die de materie voldoende kent. Er zijn drie types bevoegde technici:

  • een technicus die erkend is door je gewest in het kader van de verplichte, periodieke controle van verwarmingsketels. Dit is een technicus GI of GII;
  • een technicus van de fabrikant van je toestel;
  • een technicus van de distributeur die werd aangesteld door de fabrikant van je toestel.
Particulier3.png

Je kunt hieronder de lijst raadplegen van de GI- en GII-technici die erkend zijn door je gewest voor de verplichte periodieke controle van verwarmingsketels, met behulp van je postcode.

Wat is de kostprijs van een verificatie?

De kost van het nazicht en de eventuele bijstelling van je toestellen hangt af van het aantal en type toestellen dat je hebt en van de tarieven van je bevoegd technicus. Reken op een kostprijs tussen € 0 en € 150 voor 1 tot 3 huishoudelijke toestellen. Dit is een schatting zonder engagement geldig in september 2017, rekening houdend met de prijzen die gelden op de markt en de vele technische parameters. Vraag eventueel meerdere offertes en laat de concurrentie spelen.

Als je het nazicht tijdig aanvraagt, kan je het combineren met de volgende verplichte, periodieke controle van je verwarmingsketel. 

Zo vermijd je dat de technicus twee keer moet komen en je dus twee keer zijn verplaatsingskosten moet betalen.

ParticulierLast.png

Eigenaar of huurder: wie betaalt wat?

De eigenaar van een gastoestel staat in voor de compatibiliteit van zijn toestel met rijk gas, en dus voor de eventuele bijstelling ervan. 

De eigenaar van een huurwoning moet de kosten dragen voor het nazicht en eventuele bijstelling van de gastoestellen waarvan hij de eigenaar is. 

De huurder moet het nazicht en de eventuele bijstelling betalen van de gastoestellen waar hij eigenaar van is. Hij moet de bevoegde technicus van de eigenaar daarnaast ook toegang geven tot zijn woning.

Kijk als huurder wel na of je huurcontract een clausule bevat waardoor jij de kosten van het nazicht voor compatibiliteit met rijk gas en de eventuele bijregeling van de gastoestellen van je huisbaas moet betalen. 

Als huurder moet je je huisbaas ook informeren over de gasconversie en het feit dat hij de plicht heeft zijn gastoestellen in de woning te laten nakijken en eventueel bij te stellen. Jij wordt immers als huurder geïnformeerd over de datum van de omschakeling naar rijk gas door je distributienetbeheerder en/of je gasleverancier. Het is dus jouw verantwoordelijkheid om je eigenaar te verwittigen.

Vragen?

Neem een kijkje bij onze ‘Veelgestelde vragen’ (FAQ), of contacteer het Contact Center van de
FOD Economie op 0800 120 33 (gratis in België)
of via info.eco@economie.fgov.be.

Veelgestelde vragen (FAQ)